Karjulanmäki nimen historia


Tällainen Karjulanmäen kauppakirja on alkuperäisasussaan ja alempana on Rauni Säisän suomennos
ostajan nimestä tuli aikanaan koko tilan nimiSuomen Keisarillisen Senaatin
Talousosaston RahatoimikamariTekee tiettäväksi : Että kuten Hänen Keisarillinen Majesteetinsa on armollisesti nähnyt hyväksi säätää Suomen Suuriruhtinaskunnan asukkaille oikeuden ostaa Kruunulle kuuluvia maatiloja verotiloiksi sillä tavalla , millä asetus 21. helmikuuta 1789 ja kuulutus 24. tammikuuta 1790 lisättynä asetukseen 19. syyskuuta 1723 siitä määrää . Siis tämän perusteella Keisarillisen Senaatin Talousosasto luovuttaa ja myy siten kuin tämän avoimen kirjeen voimalla luovutetaan ja myydään kruunun tilallinen Olof (Olli) Karjuselle jäljempänä mainittu kruunun tila Savon ja Karjalan läänistä Karjalan ylisestä kihlakunnasta Liperin pitäjästä ja Luikonlahden kylästä nimittäin N:o 7 , nykyinen 1/2 veroruplan talo , josta on ollut vuokraa kruunulle kaksi ruplaa kahdeksankymmentäkuusi kopeekkaa hopeassa , syntyperäisen verotilallisen oikeudella nauttia ja hallita kahdeksasta ruplasta kuudestakymmenestäneljästä kopeekasta hopeata , jotka kruunun tilallinen Olof (Olli) Karjunen Savon ja Karjalan läänin maarahaston tilityksen mukaan on lähettänyt 29. syyskuuta 1820 .Alkuperäisen kuittauksen mukaan on maksut oikein suoritettu . Keisarillisen Senaatin Talousosasto julistaa siten Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen ja Kruunulle kuuluneen Kruununtilan N:o 7 nykyisen 1/2 veroruplan talon Luikonlahden kylässä , Liperin pitäjässä ja Karjalan ylisessä kihlakunnassa Savon ja Karjan läänissä siirretyksi kruunun tilallisen Olof (Olli) Karjusen omistukseen ja hänen lapsilleen ja perillisilleen perilliseltä perilliselle , taloineen , maineen , peltoineen , niittyineen , metsineen , vesijättömaineen , kaloineen ja kalavesineen , myllyineen ja myllypaikkoineen , torppineen ja torpanpaikkoineen sekä kaikkine muine lisämaineen , jotka sisältyvät tilan vuokraan märällä ja kuivalla , lähellä ja kaukana , eikä mitään poistettuna kaikesta siitä , mitä lisäksi siihen oikeudenmukaisesti kuuluu , sekä laillisessa osituksessa ja Isossajaossa on päätetty tai voidaan päättää , nautittavaksi , käytettäväksi ja omistettavaksi verotilana niinkuin laki määrää .Jos kuitenkin edellämainittu tila tavalla tai toisella siirtyy pois ostajalta tai hänen perillisiltään , niin Hänen Keisarillinen Majesteetinsa ja Kruunu ottaa sen takaisin aivan vahingoittumattomana . Täten kyseessä oleva tila N:o 7 siirtyy alla mainittuna päivänä Kruunulta maakirjojen mukaiseksi verotilaksi . Kaikkien asianosaisten on noudatettava tätä , tekemättä missään määrin haittaa , vahinkoa tai kiusaa kruununtilalliselle Olof (Olli) Karjuselle , hänen lapsilleen tai perillisilleen nyt tai tulevina aikoina .

 

Helsingissä ensimmäinen joulukuuta Herramme Jeesuksen Kristuksen Armollisen syntymän jälkeen vuonna
tuhat kahdeksansataa kaksikymmentä .

Suomen Keisarillisen Senaatin
Talousosaston
Päätös

viran puolesta

A.H. Falck 

Carl Edv. Heurlin

 

J. Martinson

B.D. 109/181 F. 42/98 1820

Verotilan ostokirja koskeva tilallinen Olof (Olli) Karjusta ja Kruunun tilaa N:o 7 Luikonlahden kylässä , Liperin pitäjässä , Karjalan ylisessä kihlakunnassa ja Savon ja Karjalan läänissä

 

Verolippu vuodelta 1925

Ilmakuva 1950-luvulta
Kuvassa näkyy Pikkuvalmetti ja hiukan kiviä

Palovakuutuskuitti vuodelta 1925

Puumerkki aitan seinässä
Rakennettu 1812

Karjulanmäen vanhat kangaspuut
Käyttövalmiina liiterissä

Puumerkki kangaspuissa
1812Karjulanmäen etusivulle